Stilisti SACU, premiata, RUTA, F. Battaglia, Sileo